Bærekraft

TheNutrienCycle_SolArk

Før man tilnærmer seg bærekraftig arkitektur er det viktig å være klar over hva som ligger i begrepet “bærekraftig

Hva betyr “bærekraftig”? Ordets opprinnelse kommer trolig fra det tyske uttrykket “nachhaltig“. Ordet har sine røtter i verbet “nachhalten” som betyr “å vare lenge” (tysk “längere Zeit andauern oder bleiben”). Mens naturen kun har “langvarenige” sykluser (med noen få unntak), har det “moderne menneskets” virksomhet på jorda preges lite av varighet – med unntak av kontinuerlig ødeleggelse. Her kan vi lære mye fra naturfolkene som lever mer i takt med naturen.

Denne “grunnloven” for naturens livssyklus ble allerede beskrevet av Hans Carl von Carlowitz, (1645 –1714) en statsansatt i kongedømmet Sachsen, som var ansvarlig for gruvevirksomhet og med det også for skogene. Med Sylviculturaoeconomica (naturlig instruksjon for avling av villtrær, 1713), skrev han det første komplette arbeidet for bærekraftig skogbruk. Dette var faktisk første gang begrepet “bærekraft” (Nachhaltigkeit) ble brukt. Behov for en slik tankegang oppsto på grunn av en omfattende nedhogging av skoger for gruvevirksomhet i Mellom-Europa.

Det er laget mange “definisjoner” av bærekraft. Noen har mest fokus på mennesker mens andre inkluderer hele naturen – slik som økosofen Arne Næss beskrev i dypøkologien. Sist nevnte er en mer logisk og hensiktsmessig betraktning (helhetstekning). Begrepet bærekraft omhandler flere felles prinsipper:

 • varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser
 • sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur
 • samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling
 • folkelig deltakelse i beslutningsprosesser
 • bevaring av biologisk mangfold
 • rettferdighet mellom generasjoner
 • globalt perspektiv
 • forpliktelse til bruk av “best practice”
 • intet tap av humankapital eller naturkapital
 • kontinuerlig forbedring
 • behov for god planlegging (good governance)

Til syvende og sist handler det om FOTAVTRYKKET vårt –  er det stort og dypt eller lite og lett? Målet må være å ha et så lite og lett fotavtrykk som mulig.

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no