Visjon Kompass

Sol + kompass

Kompasset er et like viktig verktøy for arkitekten som blyanten:)

SOLA har i de aller fleste tider påvirket menneskers bosettinger. Når vi for eksempel ser på dalene i Sør-Norge som går i nord-sør-retning, så har de fleste bosetninger vært på østsiden av dalen, eller enda mer foretrukket i en dalbend i NV-SØ retning: Her hadde man de fleste soltimer per dag, og enger, åker og ikke minst bygninger vender mot sørvest.

Rom i bygninger har forskjellige funksjoner og dermed bør også disse plasseres slik at de er tilpasset solens gang. Når man ser ny-prosjekterte boligfelter og hytteområder så virker det dessverre slik som at planleggere har mistet evnen til å bruke kompasset…

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no