Testhus Universitetet i Lübeck, Tyskland

Ny tak etter branntest

Byggeår:

2003

Arkitekt:

Prog.Dipl.Ing.Arkitekt G.Conradi

Projektledelse:

Prog.Dipl.Ing.Arkitekt G.Conradi / Dipl.Ing.Arkitekt Carsten Lüdemann, MNAL

Foto:

SolArk

Link: http://www.regionalhaus-sh.de

Link til målingsinstrumenter

.
Det har blitt målt over 10 år følgende parametrene:
* temperatur inne og ute
* nedbør
* vindforholdene
* fuktighet i halm, massivtre og trefiberplate

Yttervegger: i 320mm massivtre + 22mm trefiberplate + luftskjikt + kledning (lerk)
skillevegger: 180mm massivtre + leireplater + leire puss
tak: 210mm massivtre + 35mm trefiberplate + 350mm halm (Reet) – med og uten lufting
dampdiffusjonsåpen konstruksjon

Rådgiving, montasje, konstruksjon massivtre: Dipl.Ing.Arkitekt Carsten Lüdemann, MNAL
.

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no