Steinerskolen på Hedemarken (Ottestad)

VG Steinerskole Hedemarken

Byggeår:

2012

Arkitekt:

Sivilarkitekt Inge Poppe (ASH) / Dipl.Ing.Ark Carsten Lüdemann

Projektledelse:

Dipl.Ing.Ark Carsten Lüdemann / Bo Poulsen (Steinerskole) .

Foto:

Nybygg for Videregående Trinn ved Steinerskolen i Hedmark.

Prosjektert og utlyst som revolusjonær pilotprosjekt – 100% massivtre i bærekonstruksjon samt forvarming/kjøling av tilluft via kulvert.

Etter innhenting av tilbud for prosjektet bled det klart at kostnader for betongarbeider hhv. alt arbeid under bakken (spesielt “kulvert”) ble så kostnadsdrivende at prosjektet ikke kunne gjennomføres slik som prosjektert. Bygget ble derfor senere bygd i stål – betong – trekonstruksjon.

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no