Skigymnas Hovden i Setesdal

Byggeår:

Arkitekt:

Dipl.Ing.Ark. MNAL Carsten Lüdemann

Projektledelse:

Hallvard Homme / Dipl.Ing.Ark. MNAL Carsten Lüdemann

Foto:

Carsten Lüdemann

Utviding Hovden Vidergående Skole

Utgangspunkt:
• Antal lærar: 12
• Antal trenarar: 8
• Antal elevar: (målsetting) 120
• Tilsette Grendehus (ca.): 4
• Tilsette Badeland:
—————————————————————————-
• Fast behov for lunsj samlat: 145 (ca.) alle tilsette / elevar

Ynskje om arkitekonisk utforming / formspråk:

• Lysare inngangsparti
• Lysare opphaldsrom i forbindelse med kjøkken og mensa
• Ansiktsløfting (lettare, lysare inntrykk både inne og ute)
• Identifikasjon med skole
• Vestibyle sentral som tilbyr lys, ro, avskjerming, forsamlingsrom
• Mulighet til å ha rolige samtalar mellom elevar og lærarar
• Fleksible rombruk – avhengig av metodikken
• Hensyn til energiforsyning -> nytt oppvarmingssystemet (vassbåren varme)
• Nye treningsrom (2 x 200 m2) i nærleiken av Grendehus, muligheit for offentleg bruk
• Felles bruk av eksisterende garderobeanlegg i Grendehus

Rombehov utover eksisterande areal:

A-Idrettsavdeling
• 8 enkelte kontor for lærer (ca. 8 x 8,0m2) 64 m2
• 2 treningsrom (”jernrom” 100m2 & ”kondisjons-O2-rom” 100m2) 200 m2
• 2 lager (for alpin avdeling, for langrenn avdeling) 12 m2
• …

B-skoleavdeling
• Kontorfløy før lærarar (4 x 3 lærer/rom ~ 20,0m2 ) 80 m2
• 2 nye klasserom ( 2 x 55,0m2 ) 110 m2
• Dagens klasserom beholdes som det er
• 1 Audiotorium / små amfi 120 m2
• 4 Grupperom ( 4 x 15,0m2 ) 60 m2
• Kjøkken, kantine, siderom 300 m2

C-Leiligheiter for studentane
• 60 hybel for studentane à ca. 15m2 900 m2
• 3 fellesarealer med eller uten kjøkken (oppholdsrom)à ca. 35m2 105 m2
• 3 Trappeoppgang for hybelbygg (3x 17 m2 x 3 etg.) 153 m2
Total behov for utvidelse (uten traffikareal): 2104,0m2

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no