Livsredder hus, Scharbeutz i Tyskland

Byggeår:

2005

Arkitekt:

Prog.Dipl.Ing.Arkitekt G.Conradi

Projektledelse:

Prog.Dipl.Ing.Arkitekt G.Conradi

Foto:

Carsten Lüdemann / Georg Conradi

 

Oppfølgingsprosjekt i storkala for forskningsprosjekt ved Technisk Universitet i Lübeck:

Her anvendes teknikker og konstruksjoner som ble utprøvd ved testhuset på campus av Teknisk Universitet i Lübeck.

Grunnlag: forskningsprosjket:

Regionalhaus aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen
Brand- und Schallschutztechnische Versuche zur Optimierung der Gesamtkonstruktion

Yttervegger: i 320mm massivtre + 35mm trefiberplate + luftskjikt + kledning (lerk)
innervegger: 180mm massivtre
skillevegger: 180mm massivtre + leireplater + leire puss
tak: 210mm massivtre + 35mm trefiberplate + 350mm halm (Reet)
dampdiffusjonsåpen konstruksjon

Rådgiving Konstruksjon/Massivtre: Dipl.Ing.Arkitekt Carsten Lüdemann, MNAL

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no