Kompetanse & Ytelser

Rådgiving:

SolArk har over 20 år kompetanse innen massivtrebygg og innen økologiske byggematerialer (med grunnlag i fornybare ressurser) og tilbyr rådgivingskompetanse innen materialbruk, konstruksjoner og energieffektivisering

Prosjektering:

SOLARK har SENTRALGODKJENNING innen:

 • Ansvarlig søker for bygninger TK2  *Se ekstern lenke: HER
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger TK2
 • Gjennom arbeid både innen arkitektur og produksjon/prosjektering i massivtre har SOLARK ervervet seg en dybt forståelse for funksjonell, energieffektiv og estetisk design – spesielt med hensyn til rasjonelt og prefabrikert byggeri

SolArks premisser i designprosessen:

 • arealeffektiviteten
 • energieffektivisering – energibruken i dag og i framtid
 • helse og livstrivsel
 • byggetid og byggavfallsmengde
 • kvalitet og byggeskikk
 • miljøvennlig og sparsom forvaltning, drift og vedlikehold

Byggeledelse:

SolArk har både i sin tid innen massivtrebransjen og forskningen jobbet som byggelede for forskjellige prosjekter og sorget for en rasjonelt og funksjonelt drift av byggeprosessen

Energiberegninger:

SolArk kan utføre både energiberegninger med gunnlag på TEK samt LCA (livsløpsanalyse) i samarbeid med samarbeidspartner. Gjennom kan vi i prosjekteringsfasen sørge for en optimal design med tanke på energieeffektivitet og bæredyktighet – TIDLIG i prosjektet. Det sparer både penge og lange veier mellom mange konsulenter.

Forskning:

Gjennom arbeid på “University of Applied Sciences of Lübeck” (Tyskland) i sammenheng med forskningsprosjektet “Bygging med fornybare ressurser” og gjennom innovativt arbeid for massivtreprodusenter både i Østerrike og Norge har SOLARK ervervet seg en grunndig kunnskap innen forskning – både administrativt og strategisk og i testfasen.

Lære / Undervisning:

SolArk har gjennom arbeid på “University of Applied Sciences of Lübeck” (Tyskland) som lektor innen bærekraftig arkitektur for bachelor studenter og offisers bakgrunn i tysk forsvar bygd opp grundig kunnskap og erfaring innen undervisning for voksene mennesker. Siden 2013 underviser Carsten BSc studenter ved Universitet i SørØst Norge (USN) innen byggprosjektering, prosjektadministrasjon, bygningsfysikk, design og tverrfaglig prosjektarbeid. I denne sammenheng har Carsten også fullført kurs innen Høgskolepedagogikk. Utover det er Carsten kajakkinstruktør i NPF og turleder i DNT. To års studie innen friluftsliv har gitt en solid kunnskapsbasis for å jobbe aktivt med voksne og barn.

Permaculture Design:

SolArk har studert permaculture ved “The Permaculture Research Institute of Australia” i 2012 og tilegnet seg både tittel og kunnskap som permaculture designer  med følgende innhold:

 • urbant utvikling (“urban design” -> transition town movement)
 • jord
 • kompost
 • undervisning (teachers training)
 • prosjektledelse
 • utviklingsarbeid

SolArk tilbyr rådgiving innen permaculture design.

Bill Mollison har lagt grunnstein med sitt verk “A designers Manual” for permaculture movement. Derfor har SolArk valgt å lære om permakultur, i “hjemmelandet” til Bill Mollison og hvor permaculture ble “født”. Klima- og miljøforandringer kom fram i Australia tydeligere og allerede for mange år siden (ozonhull, tørke- og flomperioder, korallrevdøden, tap av enorme landbruksarealer,…). Derfor er befolkningen i Australia mye mer bevist og åpen på alternative måter å tenke og leve.

Hva er PERMAKULTUR?

Permakultur (permanent landbruk) er bevisst design og vedlikehold av landbruksproduktive økosystemer som har mangfoldighet, stabilitet og spenstighet i naturlige økosystemer. Det er den harmoniske integrasjonen av landskap og mennesker som skaffer mat, energi, husly og annet materiale og ingen ting på en bærekraftig måte. Uten permanent landbruk er det ingen mulighet for en stabil sosial orden.

Permaculture design er et system for å sette sammen konseptuelle, materielle og strategiske komponenter i et mønster som fungerer til fordel for livet i alle former. Filosofien bak permakultur er å arbeide med, snarere enn mot, naturen; av langvarig og gjennomtenkt observasjon heller enn langvarig og tankeløs handling; å se på systemer i alle funksjonene sine, i stedet for å bare spørre ett utbytte av dem; og la systemer demonstrere sin egen utvikling.

Bruce Charles ‘Bill’ Mollison (født 1928 i Tasmania, Australia) er en forsker, forfatter, vitenskapsmann, lærer og naturforsker. Han regnes for å være faren til “PERMACULTURE”, et integrert designsystem, som er utviklet sammen med David Holgren, og som ikke bare omfatter landbruk, hagebruk, arkitektur og økologi, men også økonomiske systemer, strategier for landstilgang og juridiske systemer for virksomheter og lokalsamfunn. I 1978 grunnla Mollison The Permaculture Institute i Tasmania.

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no