Visjon T R E som byggemateriale

Istedenfor å produsere byggematerialer av ressurser som kun finnes i begrensete mengder kan vi la husene våre vokse fra skogen:) Et TRE magasinerer gjennom sin livstid store mengder med CO2 (ca. 900kg/m3). I tillegg produserer et TRE oksygen – det som alle levende vesen trenger å puste med. Om vi bruker TRE som byggemateriale, så […]

Alternative, fornybare energikilder

Renewable-Energy-Sources

Alternative energikilder som kan være aktuelt for LOKAL energiforsyning av bygninger:   Energikilder som kan godt tilknyttes direkte til et bygg (lokal produsert energi): Solenergi Vindenergi Bioenergi (ved, pellets, flis) Jordvarme (V-V-varmepumpe)   ENERGIKRETSLØP …Vi snur ryggen til solenog slår kull ut fra fjellet.Vi snur ryggen til solenog borer etter olje.Vi snur ryggen til solenog […]

Visjon Kompass

Sol + kompass

Kompasset er et like viktig verktøy for arkitekten som blyanten:) SOLA har i de aller fleste tider påvirket menneskers bosettinger. Når vi for eksempel ser på dalene i Sør-Norge som går i nord-sør-retning, så har de fleste bosetninger vært på østsiden av dalen, eller enda mer foretrukket i en dalbend i NV-SØ retning: Her hadde […]

Bærekraft

TheNutrienCycle_SolArk

Før man tilnærmer seg bærekraftig arkitektur er det viktig å være klar over hva som ligger i begrepet “bærekraftig“ Hva betyr “bærekraftig”? Ordets opprinnelse kommer trolig fra det tyske uttrykket “nachhaltig“. Ordet har sine røtter i verbet “nachhalten” som betyr “å vare lenge” (tysk “längere Zeit andauern oder bleiben”). Mens naturen kun har “langvarenige” sykluser […]

Sola sender ingen regning

På mine reiser i Norden har jeg oppdaget noe man ser i nesten hver dal og som fortsatt er veldig aktuelt: Hvor befinner de fleste gamle bosteder seg?  Jeg fulgte mine oppdagelser både i naturen og på kartet, og det er tydelig at de første menneskene som kom til Norden valgte å bo på steder […]

Veien mot et sundt bygg

sunt hus

Det har blitt skrevet utallige bøker om hus og helse, holdt mange foredrag, gjennomført hundrevis av forskningsprosjekter – og likevel: mange mennesker har blitt og blir syk av bygninger de har bodd og jobbet i. Det finnes mange eksempler at mennesker har fått mindre helseplager og bedre trivsel ved å flytte til eller jobbe i […]