Tomannsbolig Nesodden

Aerial image from SE

Utgangspunkt: Herlig utsiktsomt  mot hovedstaden – vis à vis Opera Tomt var bebygdt med eldre hytte, som ba preg av slitasje og ikke var vinterisolert Reguleringsplan fra 1976 ! Høy pris for tomta Konsept: Høy utnyttelsesgrad (tomannsbolig) Massivtre (synlig) som bærende konstruksjon i klimaskall og etasje skille Byggematerialer av fornybare ressurser: tre (massivtre, isolasjonsmaterialer), stein, […]

Enebolig i halm på Tjøme

Krevende tomt – smarte løsninger:) Krevende tomt: fjellknaus – inngang nede, hovedetasje oppe Mål: Lavenergistandard – sannsynlig første halmhus i Norge som oppfyller TEK10 krav Byggematerial av fornybare ressurer: halm & tre & leire Desentral balansert ventilasjon Varme: Solfangere + Peis med vannkappe

Livsredder hus, Scharbeutz i Tyskland

  Oppfølgingsprosjekt i storkala for forskningsprosjekt ved Technisk Universitet i Lübeck: Her anvendes teknikker og konstruksjoner som ble utprøvd ved testhuset på campus av Teknisk Universitet i Lübeck. Grunnlag: forskningsprosjket: Regionalhaus aus 100 % nachwachsenden RohstoffenBrand- und Schallschutztechnische Versuche zur Optimierung der Gesamtkonstruktion Yttervegger: i 320mm massivtre + 35mm trefiberplate + luftskjikt + kledning (lerk)innervegger: […]

Tytingen: en energetisk selvforsynt fjellgård, Setesdal

Tytingen-Aerial Picture

I Setesdal Vestheiene ligger en gammel gård – som var forlat og det stått ikke mye mer en falleferdig låve… T Y T I N G E N Visjon: ei familie med to barn fra Sørlandet ønsker å bosette seg der. Drive med geit, storfe og hundeoppdrett. Konsept: Lavenergistandard iht TEK10 Byggematerialer fra fornybare ressurser: […]

Steinerskolen på Hedemarken (Ottestad)

VG Steinerskole Hedemarken

Nybygg for Videregående Trinn ved Steinerskolen i Hedmark. Prosjektert og utlyst som revolusjonær pilotprosjekt – 100% massivtre i bærekonstruksjon samt forvarming/kjøling av tilluft via kulvert. Etter innhenting av tilbud for prosjektet bled det klart at kostnader for betongarbeider hhv. alt arbeid under bakken (spesielt “kulvert”) ble så kostnadsdrivende at prosjektet ikke kunne gjennomføres slik som […]

Skigymnas Hovden i Setesdal

Utviding Hovden Vidergående Skole Utgangspunkt: • Antal lærar: 12 • Antal trenarar: 8 • Antal elevar: (målsetting) 120 • Tilsette Grendehus (ca.): 4 • Tilsette Badeland: —————————————————————————- • Fast behov for lunsj samlat: 145 (ca.) alle tilsette / elevar Ynskje om arkitekonisk utforming / formspråk: • Lysare inngangsparti • Lysare opphaldsrom i forbindelse med kjøkken […]

Bygland barnehage

Designet som diplom oppgave for Bygland kommune. Ideen bak designet er å skape solfylte, lyse rom for alle barn. Oppgaven var å bygge 3 seksjoner for opptil 60 barn. Hver av avdelingene, som er ordnet som vinger rundt et sentralt fellesområde har tilgang til uteområder i sør. Form refererer til den eldgamle norrønte symbolen «solhjul». […]

Holsetkvartalet (ASH) på Hamar

Ombygging av 3 etasjes kontorbygg til leilighetsbygg med en ny loftetasje (4.etg), samt parkeringskjeller Detalj-Prosjektering: SOLARLK for ASH arkitekter, Hamar

Testhus Universitetet i Lübeck, Tyskland

Ny tak etter branntest

Link: http://www.regionalhaus-sh.de Link til målingsinstrumenter . Det har blitt målt over 10 år følgende parametrene: * temperatur inne og ute * nedbør * vindforholdene * fuktighet i halm, massivtre og trefiberplate Yttervegger: i 320mm massivtre + 22mm trefiberplate + luftskjikt + kledning (lerk) skillevegger: 180mm massivtre + leireplater + leire puss tak: 210mm massivtre + […]

Hus ved fjorden i Byglandsfjord, Norge

Hus ved Byglandsfjorden

Grunnlag for denne utkast var et rektangel som grunnflate med ca. 10,5 m ganger 7,0 m. I tillegg kommer en tilbygg mot øst som inngangsparti og en tilbygg mot vest som ”vinterhage”. Huset er rettet ut parallell til fjordstranden og vegen. Planløsningen inneholder en ”split-level-plan” fordi tomten har fall mot fjorden og huset skal været […]

Enebolig med kontor i Elverum, Norge

Arkitektens tanker om utforming og størrelse og bruksenheter • I anbetrakt av relativt begrenset areal per etasje blir 4 enheter (2 leiligheter i underetasjen og 2 leiligheter for mor og tante) enten veldig trangt eller ikke romslig . • I tillegg kommer himmelsretning, tomtskråning, naboskap som må tas hensyn til . • Tomta og område […]

Laftehus i Wendland -Tyskland

Laftehus fra canadisk firma “Confederation Log Homes” 8″ tømmer av “hvitfuru” (Første prosjekt for arkitektstudenten C.L.:=)

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no