Tilbygg hytte i Hardanger Vidda, Ustaoset

Eierne til eksiterende Hallingsdalstue (hytte) ønsker en liten utvidelse, som fører seg harmonisk inn mot eksisterende enkle hytte. Samtidig er det ønskelig med en viss modern uttrykk, som understreker at det handler seg om et senere tilbygg. Eksisterende hytte i laft. Tilbygg utføres i bindingsverk med trefiberisolasjon i både vegger og tak. Sovehems, innganngsparti, ekstra […]

Eksperimentell energiselvforsynt veksthus, gård i Åsgårdstrand

3D-visualization Greenhouse

Mulighetsstudie: Gårdseieren ønsket å etablere et veksthus som kan brukes året rund, og så bruker minimalt varmeenergi for å komme gjennom vinteren. Her forsøkes til å magasineres varmeenergi fra sommeren i bakken, som da over kaldere årstiden kan sige langtsomt opp inn i veksthuset.

Gamle Hvasser Skole tomt: Rekkhus, Færder Kommune

Visualization Elevation North with playground

Reguleringsforslag for tidligere skoletomt bestående av barnehage (=enebolig), gymsal (Hvabakeri), skolebygg (skal erstattes med rekkehus) Forslag for rekkehus, som skal erstatte tidligere skolebygning

Passivhus Leiligheter Gjetergate, Drammen

Gjetergate Elevation NW

Første leilighetsbygg i Drammen med passivhusstandard 9 leiligheter, 3 etasjer pluss parkeringskjeller Prosjektert for BGM arkitekter, Grimstad. Oppdragsgiver Norges Eiendom.

Enebolig Nesodden Norge

Montasje

Enebolig med hybelleilighet i MASSIVtre To etasjer, takterrasse, utvendig trappetårn Energiforsyning: Vannbåren varme produsert med solfangeranlegg (vakuumrørkollektor) + peis med vannkappe

Visjon T R E som byggemateriale

Istedenfor å produsere byggematerialer av ressurser som kun finnes i begrensete mengder kan vi la husene våre vokse fra skogen:) Et TRE magasinerer gjennom sin livstid store mengder med CO2 (ca. 900kg/m3). I tillegg produserer et TRE oksygen – det som alle levende vesen trenger å puste med. Om vi bruker TRE som byggemateriale, så […]

Alternative, fornybare energikilder

Renewable-Energy-Sources

Alternative energikilder som kan være aktuelt for LOKAL energiforsyning av bygninger:   Energikilder som kan godt tilknyttes direkte til et bygg (lokal produsert energi): Solenergi Vindenergi Bioenergi (ved, pellets, flis) Jordvarme (V-V-varmepumpe)   ENERGIKRETSLØP …Vi snur ryggen til solenog slår kull ut fra fjellet.Vi snur ryggen til solenog borer etter olje.Vi snur ryggen til solenog […]

Visjon Kompass

Sol + kompass

Kompasset er et like viktig verktøy for arkitekten som blyanten:) SOLA har i de aller fleste tider påvirket menneskers bosettinger. Når vi for eksempel ser på dalene i Sør-Norge som går i nord-sør-retning, så har de fleste bosetninger vært på østsiden av dalen, eller enda mer foretrukket i en dalbend i NV-SØ retning: Her hadde […]

Bærekraft

TheNutrienCycle_SolArk

Før man tilnærmer seg bærekraftig arkitektur er det viktig å være klar over hva som ligger i begrepet “bærekraftig“ Hva betyr “bærekraftig”? Ordets opprinnelse kommer trolig fra det tyske uttrykket “nachhaltig“. Ordet har sine røtter i verbet “nachhalten” som betyr “å vare lenge” (tysk “längere Zeit andauern oder bleiben”). Mens naturen kun har “langvarenige” sykluser […]

Sola sender ingen regning

På mine reiser i Norden har jeg oppdaget noe man ser i nesten hver dal og som fortsatt er veldig aktuelt: Hvor befinner de fleste gamle bosteder seg?  Jeg fulgte mine oppdagelser både i naturen og på kartet, og det er tydelig at de første menneskene som kom til Norden valgte å bo på steder […]

Veien mot et sundt bygg

sunt hus

Det har blitt skrevet utallige bøker om hus og helse, holdt mange foredrag, gjennomført hundrevis av forskningsprosjekter – og likevel: mange mennesker har blitt og blir syk av bygninger de har bodd og jobbet i. Det finnes mange eksempler at mennesker har fått mindre helseplager og bedre trivsel ved å flytte til eller jobbe i […]

Hytte Fevik

Hytte ved havet. Oppdraget omfattet å komme med et forslag for ombygging og totalrehabilitering. Utfordring: umiddelbart ved havet, innenfor 100m belte. Derfor ble forslag laget med spesiell hensyn til virkning fra havsiden. Altså en tilbakeholdende, små inntrykk, tilpasset terreng og bakrunn.

Enebolig Flisa

Main Living House

Mulighetsstudie for enebolig på utsiktstomt høyt over Glåma

Lavenergihus Eckernförde, Tyskland

House Eckernförde

Byggestart 27.April 2010, 5 dager montarer snekkerne fra SOHM i Østerrike prefabrikerte elementer og fort reiser seg huset opp! Alt passer sammen og kvalitet og presisjon er enestående. Innflytting slutten av August 2010, da er satt inn vinduene, gulvvarme i påstøp er lagt, fliser er på plass, alle veggene med fermacell er sparklet og malt. […]

Rightclick is disabled

Carsten Lüdemann
Postb. 8
N-3165 Tjøme, Norway
Email: info(@)solark.no