web analytics

Kompetanse & Ytelser

Rådgiving:

SOLARK har over 9 år kompetanse innen massivtrebygg og innen økologiske byggematerialer (med grunnlag i fornybare ressurser) og tilbyr rådgivingskompetanse innen materialbruk, konstruksjoner og energieffektivisering

Prosjektering:

SOLARK har SENTRALGODKJENNINGinnen • Ansvarlig søker for bygninger TK2 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger TK3 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger TK2 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger TK2 Gjennom arbeid både innen arkitektur og produksjon/prosjektering innen massivtrebransjen har SOLARK ervervet seg en dybt forståelse for funksjonelle, energieffektive, estetiske bygninger, også med hensyn til rasjonelt og prefabrikert byggeri

SOLARKS premisser under prosjekteringsprosessen:

• arealeffektiviteten

• energieffektivisering – energibruken i dag og i framtid

• helse og livstrivsel

• byggetid og byggavfallsmengde

• kvalitet og byggeskikk

• miljøvennlig og sparsom forvaltning, drift og vedlikehold

Byggeledelse:

SOLARK har både i sin tid innen massivtrebransjen og forskningen jobbet som byggelede for forskjellige prosjekter og sorget for en rasjonelt og funksjonelt drift av byggeprosessen

Energiberegninger:

SOLARK utfører både energiberegninger med gunnlag på TEK 2010 samt LCA (livsløpsanalyse) i samarbeid med en tysk ekspert innen LCA – som har opparbeidet seg den mest omfangrike database i Europa

Forskning:

Gjennom 1,5års arbeid på “University of Applied Sciences of Lübeck” (Tyskland) i sammenheng med forskningsprosjektet “Bygging med fornybare ressurser” og gjennom innovativt arbeid for massivtreprodusenter både i Østerrike og Norge har SOLARK ervervet seg en grunndig kunnskap innen forskning – både administrativt og strategisk og i testfasen

Lære / Undervisning:

SOLARK har gjennom 1,5års arbeid på “University of Applied Sciences of Lübeck” (Tyskland) som lektor innen bærekraftig arkitektur for bachelor studenter (Samt flere ekskursjoner til Danmark og Norge) og sin bakgrunn i tysk forsvar som reserveoffiser bygd opp grundig kunnskap og erfaring innen undervisning for voksene mennesker.

Permaculture Design:

SOLARK har gjennom 12 ukers kurs innen permaculture ved “The Permaculture Research Institute of Australia” tilegnet seg både titel og kunnskap som permaculture designer  med følgende innhold:

  • urbant utvikling (“urban design” -> transition town movement)
  • jord
  • kompost
  • undervisning (teachers training)
  • prosjektledelse 
  • utviklingsarbeid

SOLARK tilbyr nå også rådgiving innen økologisk hage- og landskaps design.

Australia var “morlandet” av Permaculture bevegelsen – og Bill Mollison har lagt grunnstein med sitt verk “A designers Manual” for permakultu bevegelsen. Derfor har SOLARK valgt å lære om permakultur, der det ble “utviklet”…

WHAT IS PERMACULTURE

Permaculture (permanent agriculture) is the conscious design and maintenance of agriculturally productive ecosystems which have the diversity, stability and resilience of natural ecosystems. It is the harmonious integration of landscape and people providing their food, energy, shelter and other material and noneeds in a sustainable way. Without permanent agriculture there is no possibility of a stable social order.

Permaculture design is a system of assembling conceptual, material and strategic components in a pattern which functions to benefit life in all its forms. The philosophy behind permaculture is one of working with, rather than against, nature; of protracted and thoughtful observation rather than protracted and thoughtless action; of looking at systems in all their functions, rather than asking only one yield of them; and allowing systems to demonstrate their own evolutions.

Bruce Charles ‘Bill’ Mollison (born 1928 in Tasmania, Australia) is a researcher, author, scientist, teacher and naturalist. He is considered to be the ‘father of “PERMACULTURE”, an integrated system of design, co-developed with David Holgren, that encompasses not only agriculture, horticulture, architecture and ecology, but also economic systems, land access strategies and legal systems for businesses and communities. In 1978, Mollison founded The Permaculture Institute in Tasmania.