web analytics

living architecture with S U N & W O O D

 

.

S O L A R K

 

 

* bærekraftig arkitektur & miljørådgivingsunne

                                                mange har det som motto – vi realiserer det i virkeligheten !

* bærekraftige * energieffektive bygninger

alt er endelig på jorden … livet, ressurser, bygninger – men…

* sola sender ingen regning …

sola er en fornybar energikilde, samme som vind, bergvarme og biomasse !

* lys & varme  …

vi bygger med sola – helt gratis og pålitelig !

* tre & leire & halm & stein

er byggematerialer fra fornybare ressurser som absolutt kan formes til modern design !

* kompass …

SOLARK bruker det som like viktig verktøy som blyanten for å finne optimal plassering av bygningen!

* FFF – “form follows function”

– sitat av Louis Sullivan “The tall office building artistically considered” 1896 .

– SOLARK skaper bygninger som har høye ambisjoner ift design og kvalitet…

– samtidig legges det vekt at bygninger er funksjonelt for beboerne og brukere !

* livsglede

god inneklima & trivsel & livskvalitet !

* 15 ÅRS KOMPETANSE …

innen bærekraftig arkitektur i teori og praksis !

  • prosjektering

  • produksjon

  • forskning

  • lære/undervisning / kursing

  • montasje

  • energiberegninger

  • miljørådgiving

  • permaculture design